Kuplířství v Čechách. Proč je lepší být bez pasáka?

kuplířství bez pasáka broskvicky.cz

Kuplířství je trestný čin, který spočívá v tom, že kuplíř neboli pasák přiměje či svede jinou osobu k provozování prostituce, případně z prostituce jiného jen profituje. Trestní právo zde vyjadřuje společenský zájem nejen na ochraně mravnosti, ale i svobodného rozhodování člověka.

Mimo zákon ho postavil už rakouský trestní zákon z roku 1852. Podle něj se ho dopustil ten, kdo k prostituci poskytoval přístřeší, živil se tím nebo vůbec působil „za dohazovače v nedovoleném srozumívání tohoto druhu.“ Trestem bylo tuhé vězení od tří do šesti měsíců, v případě opakování pak i vyhoštění z místa. Trest za sjednání prostituce či kořistění z ní pak zpřísnil zákon z roku 1950 až na tři roky a podle trestního zákona z roku 1961 už dokonce hrozilo až pět let odnětí svobody. Zdroj Wikipedie.cz

ČTI DÁL

Napsat komentář


CAPTCHA Image
Reload Image