Sex jako smysl života? Ano!

Sex má v životě člověka velkou moc. Kromě toho, že jde o nepostradatelný akt evoluce, přináší člověku mnoho pozitivních aspektů. Pozitivně působí na naši fyzickou i psychickou pohodu. To, že může dát našemu životu hlubší smysl, věděli už antičtí hédonisté. Dnes, se zpožděním několika století, na to přicházejí i západní vědci. Ano. Smysl života prý můžeme najít i v sexu.

Hédonismus alias učení o slasti a potěšení

Hédonismus je filosofické učení o slasti jako hlavním motivu lidského jednání. Pojmenování vychází z řeckého slova hédoné neboli potěšení, slasti. Dělí se na dva stupně:

  • Psychologický hédonismus je názor, že lidé fakticky vyhledávají slast a pouze slast. Veškeré jednání směřuje podle této teorie k dosahování slasti a vyhýbání se strasti.
  • Etický hédonismus navíc říká, že slast je také nejvyšší dobro. Takové stanovisko zastával údajně Eudoxos z Knidu, slavný řecký matematik a starší současník Aristotelův. Aristotelés o něm říká, že Eudoxos považoval slast za nejvyšší dobro, neboť viděl, že všechno rozumné i nerozumné k ní směřuje…

Pokračuj ve čtení

Napsat komentář


CAPTCHA Image
Reload Image