Sexualita handicapovaných. Jak s ní pracovat?

sexualita a postižení broskvicky.cz

Sexualita a sexuální chování jsou přirozené všem lidským bytostem. U handicapovaných osob je třeba přistupovat k těmto intimním tělesným potřebám se zvýšenou opatrností a respektem. Přestože Česká republika nemá ve své legislativě sexualitu handicapovaných kodifikovanou tak pevně jako jiné oblasti jejich života, existuje řešení. Je jím sexuální asistence.

Obsah:

Právo na intimitu a respektující přístup

sexualita postižených, sexuální asistence bezpasaka.cz 1

U lidí s handicapem rozlišujeme dvojí typ postižení.

  • Mentální – není vyvinuta nebo je poškozena část vědomí a vnímání.
  • Fyzické – je výrazně omezena funkčnost části či částí těla.

Oba typy omezení jsou v životě každého jedince značnou komplikací, což má v oblasti nejen sexuálního života své důsledky. 

  • U mentální dysfunkce se často hovoří o „dospělých dětech“ nebo naopak o sexuální hyperaktivitě. V obou případech se jedná o extrémní situace, které vybočují z běžných rámců obecně přijímaného sociálního chování.
  • V případě fyzického omezení může být u jedince ovlivněna schopnost vzrušit se, ejakulovat či vůbec sexuální akt provést (a to včetně sebeuspokojení).

pokračuj ve čtení

Napsat komentář


CAPTCHA Image
Reload Image