Sexuální dysfunkce u mužů. Jak se jich zbavit?

sexualni dysfunkce broskvicky.cz

Sexuální chování je základní lidskou vlastností, přirozeností i právem. Kromě primárního rozmnožovacího účelu určuje jeho kvalita a míra náš společenský život, pocit uspokojení i štěstí. 

Tradičně jsou na muže v oblasti sexuality kladeny větší nároky na jejich výkonnost. Ze své (biologické) podstaty jsou v sexu aktivnější a podnikavější než ženy. K naplnění této obecně přijímané danosti je pro ně potřeba dostatečné sebevědomí a dobře vyvinuté pohlavní orgány, které správně fungují. 

S mírnou dysfunkcí se během života potká skoro každý 

Výskyt sexuálních dysfunkcí v populaci není přesně znám, hlavně z toho důvodu, že velké množství osob neřeší svůj problém s lékařem. Hodně poruch se ve své mírnější podobě někdy během sexuálního života vyskytne u většiny lidí. Často je spojen s partnerským nesouladem či zvýšeným stresem. Velká část těchto poruch má přechodnou povahu.

V průzkumu sexuálního chování reprezentativního vzorku české populace uvedlo 17 % žen a 19 % mužů, že někdy v životě trpěli sexuální poruchou. Ve stejném průzkumu 11 % žen a 15 % mužů uvedlo, že mají sexuální problémy aktuálně. Výskyt sexuálních dysfunkcí v populaci se výrazněji zvyšuje po 50. roce věku (DEMA 1998).

Kategorizace dysfunkcí

léčba sexuálních dysfunkcí erekce ejakulace naughty harbor

Poruchy sexuálního chování jsou chápány jako kvantitativní. V různém poměru jsou u kořene jejich příčin zastoupeny biologické složky, psychogenní složky a další pestré faktory, které je při efektivní léčbě třeba vzít v úvahu. 

Pomoc při sexuální dysfunkci poskytuje především sexuolog v kooperaci s urologem, psychoterapeutem, psichiatrem či psychologem. Přístup k léčbě vychází z následující kategorizace dysfunkčních projevů:

  • Dysfunkce primární či sekundární – onemocnění se vyskytuje buď od počátku sexuálního života, nebo vzniká až po období bezporuchového pohlavního života sekundárně.
  • Dysfunkce úplná či částečná – absence dané kvality (nedostatek lubrikace, pevné erekce či orgasmu) je úplná  nebo se projevuje pouze v mimořádných a nepříznivých situacích.
  • Dysfunkce generalizovaná či selektivní – generalizovaná dysfunkce není vázána na daný partnerský vztah, oproti tomu ta selektivní je na určitý partnerský vztah vázána, hlavně na jeho kvalitu. (Zdroj)
  • Dysfunkce převážně funkční (psychogenní) či převážně organicky podmíněná

pokračujte ve čtení

Napsat komentář


CAPTCHA Image
Reload Image